Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
PL PL

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/151/2016

RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

 

z dnia 13 września 2016 r.

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna.

 

 

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 446) Rada Miejska w Osiecznej   u c h w a l a,   co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwały Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XXVII/267/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

                                                                                Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej w Osiecznej

 

 

                                                                                Roman Lewicki

UMiG Osieczna
 Śledź nas na:
- miniatura.jpg
 
 
 Współrzędne GPS
Współrzędne GPS
 
 Dane do faktur
Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

NIP 697-22-39-128
REGON 411050741
 Numer konta bankowego
BS Poniec O/Osieczna
51 8682 0004 2600 0273 2000 0010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x