Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
PL PL

Dla przedsiębiorców

 

                            U C H W A Ł A    NR   XXXI/291/2009

 

Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29  grudnia 2009 roku

      

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

   

        Na podstawie art. 7 ust. 3 a) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. Nr 236 z 2005 roku poz. 2008) oraz na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5 z 2006 roku poz. 33) Rada Miejska w Osiecznej   u c h w a l a,   co następuje:

   

§ 1.

1.    Ustalić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Ustalić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

 

                                                                                                  

                                                                                                         Przewodniczący RM

                                                                                                                w  Osiecznej

 

                                                                                                             /Roman Lewicki/

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

UMiG Osieczna
 Śledź nas na:
- miniatura.jpg
 
 
 Współrzędne GPS
Współrzędne GPS
 
 Dane do faktur
Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

NIP 697-22-39-128
REGON 411050741
 Numer konta bankowego
BS Poniec O/Osieczna
51 8682 0004 2600 0273 2000 0010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x