Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
PL PL

PROW

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

DZIAŁANIE 313, 322, 323"ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

 

                           - logo_flaga_ue.gif                                - logo_prow.jpg

1.

Nazwa zadania: "Budowa pomostu rekreacyjnego z molem i platformą widokową oraz pomostu cumowniczego”

Całkowita wartość projektu: 297 104,00 zł

Uzyskane dofinansowanie: 119 328,00 zł

W ramach zadania nad Jeziorem Łoniewskim na plaży wybudowano nowoczesny drewniany pomost rekreacyjny o pływającej konstrukcji. Pomost ten od strony jeziora posiada dodatkowo"minimolo” zwieńczone zadaszoną platformą widokową. Natomiast dla osób korzystających ze sprzętu pływającego wybudowano osobny pomost cumowniczy.

 - pomo_(2).jpg

 - pomo.jpg

 - pomo_(3).jpg

 - pomo_(4).jpg

 

2.

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo

Całkowita wartość projektu: 227 772,75 zł

Przewidywane dofinansowanie: 138 885,00 zł

 

W ramach zadania w miejscowości Miąskowo wybudowano nowy budynek świetlicy wiejskiej, który służyć będzie mieszkańcom miejscowości podczas organizowanych uroczystości i imprez okolicznościowych. Budynek oprócz sanitariatów oraz części przeznaczonej do spotkań posiada również kuchnię. Wybudowany obiekt został wyposażony w stoły i krzesła, dwa wejścia w tym jedno przeznaczone dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowany został teren wokół budynku (opaska wokół budynku, parking, zieleń)

- miask.jpg

 

3.

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania

Całkowita wartość projektu: 227 772,75 zł

Przewidywane dofinansowanie: 138 885,00 zł

 

W ramach zadania w miejscowości Trzebania w miejscu,,starej” świetlicy wiejskiej wybudowano nowy budynek, który służyć będzie mieszkańcom miejscowości podczas organizowanych uroczystości i imprez okolicznościowych. Budynek oprócz sanitariatów oraz części przeznaczonej do spotkań posiada również kuchnię. Wybudowany obiekt został wyposażony w stoły i krzesła, dwa wejścia w tym jedno przeznaczone dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowany został teren wokół budynku (opaska wokół budynku, parking, zieleń)

 - trzeb.jpg

 

4.

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław

Całkowita wartość projektu: 238 104,75 zł

Przewidywane dofinansowanie: 145 185,00 zł

 

W ramach zadania w miejscowości Witosław wybudowano nowy budynek świetlicy wiejskiej, który służyć będzie mieszkańcom miejscowości podczas organizowanych uroczystości i imprez okolicznościowych. Budynek oprócz sanitariatów oraz części przeznaczonej do spotkań posiada również kuchnię. Wybudowany obiekt został wyposażony w stoły i krzesła, dwa wejścia w tym jedno przeznaczone dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowany został teren wokół budynku (opaska wokół budynku, parking, zieleń)

 

- wolk.jpg

 

5.

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo

Całkowita wartość projektu: 227 772,75 zł

Przewidywane dofinansowanie: 138 885,00 zł

 

W ramach zadania w miejscowości Wolkowo wybudowano nowy budynek świetlicy wiejskiej, który służyć będzie mieszkańcom miejscowości podczas organizowanych uroczystości i imprez okolicznościowych. Budynek oprócz sanitariatów oraz części przeznaczonej do spotkań posiada również kuchnię. Wybudowany obiekt został wyposażony w stoły i krzesła, dwa wejścia w tym jedno przeznaczone dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowany został teren wokół budynku (opaska wokół budynku, parking, zieleń)

 

- wit.jpg

 

DZIAŁANIE 321 "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ”

1.

Nazwa zadania: "Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Łoniewo – Kąkolewo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach”

Całkowita wartość projektu: 415 431,60 zł

Przyznane dofinansowanie: 163 959,00 zł

W ramach tego zadania rozbudowano gminną sieć wodociągową o odcinek łączący hydrofornię w miejscowości Łoniewo z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Kąkolewo. Realizacja inwestycji miała na celu wykorzystanie istniejących zasobów hydroforni w celu zwiększenia ciśnienia wody w sieci kąkolewskiej.

Natomiast budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziorki miała na celu objęcie zbiorczą siecią kanalizacyjną mieszkańców tej miejscowości. Ścieki z tej miejscowości poprzez pobudowaną sieć kanalizacyjną, która została połączona z siecią kanalizacyjną miasta Osieczna, trafią do gminnej oczyszczalni ścieków.

- jeziorki1..jpg

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

OŚ IV WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU LEADER

 - logo_leader.jpg

DZIAŁANIE"ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

1.

Nazwa zadania: "Modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Grodzisko, Kąkolewo, Kąty, Łoniewo, Popowo Wonieskie, Świerczyna, Wojnowice, Ziemnice”

Całkowita wartość projektu: 453 656,02 zł

Uzyskane dofinansowanie: 207 519,00 zł

 

W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Osieczna w 2010 r. wykonała prace modernizacyjno-wyposażeniowe w ośmiu świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy. W poszczególnych objętych projektem świetlicach wykonano następujące prace:

1. Świetlica wiejska w Grodzisku:

- tynkowanie i malowanie elewacji zewnętrznej,

- zamontowano balustrady,

- zakupiono oraz zamontowano chłodnię,

- wykonano roboty elektryczne,

- wyposażono świetlicę w stoły i krzesła.

2. Świetlica wiejska w Kąkolewie:

- ocieplenie oraz malowanie elewacji zewnętrznej,

- wymieniono drzwi wejściowe,

- wyposażono świetlicę w stoły i krzesła.

3. Świetlica wiejska w Kątach:

- remont i malowanie tynków zewnętrznych,

- wymiana pokrycia dachowego,

- wykonano roboty elektryczne,

- wyposażono świetlicę w stoły i krzesła.

4. Świetlica wiejska w Łoniewie:

- zakupiono oraz zamontowano chłodnię,

- wykonano roboty elektryczne,

- wyposażono świetlicę w stoły i krzesła.

5. Świetlica wiejska w Popowie Wonieskim:

- wykonano malowanie elewacji zewnętrznej,

- wymieniono rynny i rury spustowe,

- wymieniono podłogę,

- wyposażono świetlicę w stoły i krzesła.

6. Świetlica wiejska w Świerczynie:

- ocieplenie oraz malowanie elewacji zewnętrznej,

- malowanie sceny na zewnątrz,

- zakup oraz montaż kominka,

- wyposażono świetlicę w stoły i krzesła.

7. Świetlica wiejska w Wojnowicach:

- wymiana pokrycia dachowego,

- wymiana okien,

- wyposażono świetlicę w stoły i krzesła.

8. Świetlica wiejska w Ziemnicach:

- wymiana pokrycia dachowego,

- wymiana okien,

- wyposażono świetlicę w stoły i krzesła.

 - swietlicagrodzisko.jpg

 - odnowa_wsi_(2).jpg

 - odnowa_wsi_(5).jpg

 - odnowa_wsi_(3).jpg

 - odnowa_wsi_(6).jpg

 - odnowa_wsi_(4).jpg

 - odnowa_wsi_(7).jpg

 - odnowa_wsi.jpg

2.

Nazwa zadania: "Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Kąkolewie i Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie”

Całkowita wartość projektu: 664 305,17 zł

Uzyskane dofinansowanie: 329 514,00 zł

 

W ramach realizacji zadania w dwóch miejscowościach w Kąkolewie oraz Świerczynie obok Zespołów Szkół pobudowano wielofunkcyjne ogrodzone boiska o poliuretanowej nawierzchni. Boiska służą do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną oraz koszykówkę. Boiska są boiskami ogólnodostępnymi, z których po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym boiskiem mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

 - boiska.jpg

 - boiska_(2).jpg

3.

Nazwa zadania: "Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo”

Przewidywana wartość projektu: 155 175,87 zł

Uzyskane dofinansowanie: 71 367,00 zł

 

W ramach zadania w miejscowości Kąkolewo planuje się przebudować oraz doposażyć istniejący przy ul. Krzywińskiej plac zabaw. Doposażony i rozbudowany plac zabaw będzie placem ogólnodostępnym służącym lokalnej społeczności oraz pobliskim placówkom oświatowym.

- plac_kakolewo__1_.jpg

 

- plac_kakolewo__2_.jpg

 

- plac_kakolewo__4_.jpg

 

- plac_kakolewo__5_.jpg

 

DZIAŁANIE "MAŁE PROJEKTY”

1.

Nazwa zadania: "Remont świetlicy wiejskiej w Drzeczkowie, Frankowie i Kątach – wymiana stolarki okiennej”

Całkowita wartość projektu: 23 121,64 zł

Uzyskane dofinansowanie: 13 158,65 zł

W ramach zadania w świetlicy wiejskiej w Drzeczkowie wymienione zostało 26 szt. okien, w świetlicy wiejskiej we Frankowie 3 okna natomiast w świetlicy w Kątach 9 okien.

 - okna.jpg

 - okna_(2).jpg

 - okna_(3).jpg

 

2.

Nazwa zadania: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice – budowa chłodni”

Przewidywana wartość projektu: 28 783,78 zł

Uzyskane dofinansowanie: 19 059,25 zł

 - ziemnice1..jpg

 3.

Nazwa zadania: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeczkowo – budowa chłodni”

Przewidywana wartość projektu: 30 417,64 zł

Uzyskane dofinansowanie: 20 133,57 zł

- drzeczkowo1..jpg

 4.

Nazwa zadania:"Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo Wonieskie – budowa chłodni”

Przewidywana wartość projektu: 27 917,75 zł

Uzyskane dofinansowanie: 19 926,01 zł

- popowo_wonieskie1..jpg

 5.

Nazwa zadania: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnowice – budowa chłodni”

Przewidywana wartość projektu: 34 529,36 zł

Uzyskane dofinansowanie: 22 039,46 zł

- wojnowice1..jpg

W ramach tych czterech projektów zaadoptowano istniejące w świetlicach wiejskich pomieszczenia na dwukomorowe chłodnie, które będą wykorzystywane przy okazji organizowanych imprez okolicznościowych.

 

6.

Nazwa zadania: "Budowa placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej"

Wartość projektu: 79 605,60 zł

Uzyskane dofinansowanie: 25 000,00 zł

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, turystów oraz osób wypoczywających nad Jeziorem Łoniewskim w ramach projektu na terenie letniska w Osiecznej stworzono dodatkową atrakcję dla najmłodszych. Ogólnodostępny plac zabaw składa się z zestawu sprawnościowego, zestawu przeplotni, dwóch zestawów huśtawek, karuzeli tarczowej oraz bujanego samochodu.

 

 - place_zabaw2014__1_.jpg

- place_zabaw2014__2_.jpg

- place_zabaw2014__3_.jpg

- place_zabaw2014__4_.jpg

- place_zabaw2014__5_.jpg

 

7.

Nazwa zadania: "Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie"

Wartość projektu: 84 919,20 zł

Uzyskane dofinansowanie: 25 000,00 zł

W ramach projektu doposażono istniejący w miejscowości Świerczyna ogólnodostępny plac zabaw. Zamontowane nowe atrakcje dla najmłodszych to: wieża wspinaczkowa, piramida linowa, przeplotnia kulista i zestaw sprawnościowy. Plac służył będzie pobliskim placówkom oświatowym oraz lokalnej społeczności.

- place_zabaw2014__7_.jpg

- place_zabaw2014__8_.jpg

- place_zabaw2014__9_.jpg

- place_zabaw2014__10_.jpg

- place_zabaw2014.__6_.jpg

 

 

UMiG Osieczna
 Śledź nas na:
- miniatura.jpg
 
 
 Współrzędne GPS
Współrzędne GPS
 
 Dane do faktur
Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

NIP 697-22-39-128
REGON 411050741
 Numer konta bankowego
BS Poniec O/Osieczna
51 8682 0004 2600 0273 2000 0010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x