Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
PL PL

Odpady komunalne

 

 

 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK - KLIKNIJ

 

 

Odpady komunalne – zasady na 2017 r.

 

1. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. odpady komunalne z terenu Gminy Osieczna będą odbierane przez firmę MZO Leszno Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64-100 Leszno, tel. 65 525 92 89, 65 525 92 91, 65 525 92 82, www.mzoleszno.com.pl, e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl.

 

2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zostają zagospodarowane na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Trzebania 15 należącego do MZO Leszno.

Pojemnik należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym do godziny 6.00 rano.

 

3. W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia dla odbioru odpadów zmieszanych przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.

 

4. Harmonogram odbioru dla WSZYSTKICH miejscowości Gminy Osieczna przedstawia się następująco:

- odpady komunalne zmieszane: każdy wtorek miesiąca,

- odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło bezbarwne, szkło kolorowe): ostatni wtorek miesiąca

- zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny):

1 kwietnia 2017 r., 30 września 2017 r.

 

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Osieczna znajduje się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Trzebania 15 tel. 65 528 50 32.

 

6. PSZOK czynny jest w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 14:00 do 17:00, a w środę i sobotę do 10:00 do 14:00.

 

7. Mieszkańcy mogą oddać na PSZOK nieodpłatnie:

- odpady biodegradowalne np. trawa, krzewy, liście i inne odpady z ogrodu;

- odpady wielkogabarytowe np. szafa, tapczan, stół, krzesło, dywan i inne wyposażenie domu na prąd;

- odpady budowlane i rozbiórkowe np. gruz ceglany i betonowy, ceramika (sedes, wanna, umywalka), papa i inne zmieszane odpady komunalne maksymalnie 100 kg na mieszkańca ujętego w deklaracji;

- zużyte opony np. od rowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o masie do 3,5 t.;

- chemikalia np. rozpuszczalniki, farby itp. w oryginalnych opakowaniach i szczelnie zamknięte;

- zużyte baterie i akumulatory, świetlówki;

- przeterminowane i niewykorzystane leki;

- styropian opakowaniowy np. po sprzęcie TV i lodówce;

- papier i tektura np. książki, gazety itp., metale;

- tworzywa sztuczne np. butelki po napojach, folie itp., szkło kolorowe i bezbarwne.

 

8. Obowiązek złożenia deklaracji powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych (np. liczby osób zamieszkujących) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

9. Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny przypisano następujące kolory worków:

- niebieski dla papieru i makulatury,

- żółty dla tworzyw sztucznych i metali,

- biały dla szkła bezbarwnego,

- zielony dla szkła kolorowego.

 

10. Obowiązują następujące stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość: 11 zł za osobę przy segregowaniu odpadów oraz 17 zł przy braku segregacji.

 

11. W 2012 osiągnięto:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 84%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 29,46%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%,

 

12. W 2014 osiągnięto:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 38,2%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 28,3%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%,

13. W 2015 osiągnięto:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 30,7%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 24,2%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 98,4%.

 

14. W 2016 osiągnięto:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 29,28%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 24,01%,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 98,57%.

 

UMiG OSIECZNA

UMiG Osieczna
 Śledź nas na:
- miniatura.jpg
 
 
 Współrzędne GPS
Współrzędne GPS
 
 Dane do faktur
Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

NIP 697-22-39-128
REGON 411050741
 Numer konta bankowego
BS Poniec O/Osieczna
51 8682 0004 2600 0273 2000 0010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x